Solar Spirit    >    Zaštita Podataka

Drago nam je što ste pokazali zanimanje za našu organizaciju. Zaštita podataka je iznimno važna za upravljanje i LOVE4LIFE management. Korištenje internetskih stranica LOVE4LIFE moguće je bez ikakvih davanja osobnih podataka; međutim, ako podnositelj podataka želi koristiti posebne usluge udruge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, uobičajeno dobijemo suglasnost od podnositelja podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sukladno specifičnoj zaštiti podataka, propisi se primjenjuju na LOVE4LIFE. Pomoću ove izjave o zaštiti podataka, naša organizacija želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Nadalje, podnositelji podataka putem ove izjave o zaštiti podataka su obaviješteni o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, LOVE4LIFE provodio je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove internetske stranice. Međutim, prijenosi podataka na Internetu mogu načelno imati sigurnosne propuste pa apsolutna zaštita ne može biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki nositelj podataka je u mogućnosti prenijeti osobne podatke nama putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona.

Deklaracija o zaštiti podataka LOVE4LIFE temelji se na pojmovima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i na naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, želimo najprije objasniti terminologiju koja se koristi.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće termine:

a) Osobni podaci

Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranju ili prepoznavanju fizičke osobe (“subjekt podataka”). Identificirana fizička osoba je ona osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o adresi

b) Subjekt podataka

Subjekt podataka je svaka fizička osoba identificirana ili prepoznatljiva, čiju su osobni podaci obrađeni od kontrolora odgovornog za obradu.

c) Obrada

Obrada je svaka radnja ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, poravnavanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju, osobnim preferencijama , interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osigurala da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

g) Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu

Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Unije ili države članice.

h) Procesor

Procesor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojemu se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to jesu li treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu s namjenama prerade.

j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili tijelo koje nije predmet subjekta, kontrolor, procesor i osobe koje su pod izravnim nadzorom nadređenog ili procesora ovlaštene za obradu osobnih podataka.

k) Suglasnost

Suglasnost subjekta podataka je svako slobodno dano, specifično, informirano i nedvosmisleno naznaka želja subjekta podataka kojom on, izjavom ili jasnim afirmativnim radnjama, označava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se odnose uz njega ili nju.

2. Naziv i adresa kontrolora

Kontrolor u svrhu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostali zakoni o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i druge odredbe vezane uz zaštitu podataka su:

LOVE4LIFE
Iva Solarević Jeličić
Turanjska 5a
10000 Zagreb
Hrvatska
Kontakt broj: 091 520 646
Email: info@solar-spirit.net
www.solar-spirit.net

3. Kolačići

Internetske stranice LOVE4LIFE koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke pohranjene u računalnom sustavu putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačne preglednike dats predmeta od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića LOVE4LIFE može korisnicima ove web stranice pružiti više user-friendly usluga koje ne bi bile moguće bez postavljanja kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati imajući na umu korisnika. Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati naše korisnike web stranice. Svrha ovog prepoznavanja jest olakšavanje korisnicima da iskoriste našu web stranicu. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupite web stranici jer to preuzima web mjesto, a kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti članke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu za kupnju putem kolačića.

Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno korisne.

4. Prikupljanje općih podataka i podataka

Web stranica LOVE4LIFE prikuplja niz općih podataka i informacije kada podatkovni subjekt ili automatizirani sustav poziva web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni su (1) tipovi i inačice preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranicu s kojeg pristupni sustav dopire do našeg web mjesta (tzv. Preporuke), (4) (5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelja internetskih usluga pristupnog sustava, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije.

Kada koristite ove opće podatke i informacije LOVE4LIFE ne donosi zaključke o predmetu podataka. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj naših web stranica, kao i oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih tehnologija i web tehnologije , i (4) pružiti tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. LOVE4LIFE statistički analizira anonimno prikupljene podatke i informacije, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje subjekt podataka.

5. Pretplata na naše biltene

Na web stranici udruge LOVE4LIFE, korisnicima se daje mogućnost pretplate na newsletter naše tvrtke. Materijal za unos upotrijebljen u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose, kao i kada je newsletter naručen od kontrolora.

LOVE4LIFE redovito obavještava svoje klijente i poslovne partnere putem newslettera o ponudama poduzeća. Oglašivač može primiti samo bilten poduzeća ako (1) subjekt podataka ima valjanu adresu e-pošte i (2) registraciju podataka za dostavu newslettera. E-mail potvrde bit će poslan na adresu e-pošte koju je osoba registrirana po prvi puta za dostavu newslettera iz pravnih razloga u proceduri dvostrukog uključivanja.

Ova potvrda e-pošte se koristi za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao nositelj podataka dozvoljen za primanje biltena.

Pri registraciji za newsletter pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava kojeg dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP) i koristi ga subjekt podataka u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je za razumijevanje (moguće) zloupotrebe adrese e-pošte nekog subjekta kasnije, te stoga služi kao svrha pravne zaštite kontrolora.

Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za newsletter koristit će se samo za slanje našeg newslettera. Osim toga, pretplatnici na newsletter mogu se obavijestiti putem e-maila, ako je to potrebno za rad službe za newsletter ili registriranu registraciju, jer to može biti slučaj u slučaju izmjena ponude za newsletter, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Neće biti prijenosa osobnih podataka prikupljenih putem newsletter usluge trećim stranama. Subjekt podataka u bilo kojem trenutku može prekinuti pretplatu na naš newsletter. Dopuštenje za pohranu osobnih podataka, koje je podnositelj podataka dao za dostavu newslettera, može biti ukinut u bilo kojem trenutku. U svrhu ukidanja suglasnosti, u svakom newsletteru nalazi se odgovarajuća veza. Također se može otkazati pretplata na newsletter u bilo kojem trenutku izravno na web stranici kontrolora, ili komunicirajući to kontroloru na drugačiji način.

6. Newsletter-praćenje

LOVE4LIFE sadrži tzv. piksele za praćenje. Piksel za praćenje minijaturna je građa ugrađena u takve e-poruke koja se šalju u HTML formatu kako bi omogućili snimanje i analizu dnevnika. To omogućuje statističku analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, LOVE4LIFE može vidjeti da li je i kada je poduzetnik otvorio e-poštu i koji su povezani u e-pošti pozvali su ispitanici podataka.

Takve osobne podatke prikupljene u pikselima za praćenje, sadržane u biltenu pohranjuje i analizira kontrolor kako bi optimizirao isporuku newslettera, kao i prilagodio sadržaj budućih biltena čak i na interese ispitanika. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Subjekti podataka u bilo kojem trenutku imaju pravo opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o suglasnosti koja je izdana dvostrukim uključivanjem. Nakon opoziva, kontrolor će izbrisati ove osobne podatke. LOVE4LIFE automatski poziva povlačenje iz primitka newslettera kao opoziva.

7. Mogućnost kontaktiranja preko web stranice

Internetska stranica LOVE4LIFE sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje i opću adresu tzv. Elektronske pošte (e-mail adresu). Ako se subjekt podataka kontaktirate s kontrolorom putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je podnio subjekt podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dragovoljno podnesu nositelj podataka kontrolora podataka čuvaju se radi obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Nema prijenosa tih osobnih podataka trećim stranama.

8. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Kontrolor podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke podnositelja podataka samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili ako je to zakonodavac ili drugi zakonodavac odobrio u zakonima ili propisima kojima je podložan kontrolor. Ako svrha skladištenja nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje skladištenja koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

9. Prava nositelja podataka

a) Pravo potvrde

Svaki subjekt podataka ima dano pravo od europskog zakonodavca dobiti od kontrolora potvrdu da li se obrađuju osobni podaci o njemu ili ne. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

b) Pravo pristupa

Svaki subjekt podataka ima dano pravo od europskog zakonodavca dobiti od kontrolora slobodne informacije o njegovim ili njezinim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku i kopiju tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi dodjeljuju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:

 • svrhe prerade;
 • kategorije osobnih podataka;
 • primatelji ili kategorije primatelja kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako nije moguće, kriteriji koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava traženja ispravke ili brisanja osobnih podataka od strane kontrolora ili ograničenja obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka ili prigovora takvoj obradi;
 • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
 • gdje osobni podaci nisu prikupljeni od nositelja podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje iz članka 22. stavaka 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za nositelja podataka.

Nadalje, subjekt podataka ima pravo dobiti informacije o tome prenesu li osobni podaci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima koji se odnose na prijenos.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

c) Pravo na ispravak

Svaki subjekt podataka ima dano pravo od europskog zakonodavca dobiti ispravak netočnih podataka o njemu bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dodatnu izjavu.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki subjekt podataka ima dano pravo od europskog zakonodavca od kontrolora tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju bez nepotrebnog kašnjenja, a kontrolor je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog kašnjenja ako vrijedi jedan od sljedećih razloga, pod uvjetom da obrada nije neophodna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • Subjekt podataka povlači pristanak na koji se ta obrada temelji na članku 6. stavku 1. GDPR-a ili točki (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, a ako nema drugog pravnog tlo za obradu.
 • Subjekt podataka je predmet obrade u skladu s člankom 21. stavkom 1. DPPP-a i nema pretjeranih legitimnih razloga za preradu, ili je podnositelj predmet prigovora na obradu sukladno članku 21. stavku 2. GDPR-a.
 • Osobni podaci su nezakonito obrađeni.
 • Osobni podaci se moraju izbrisati radi poštivanja zakonske obveze u zakonu Unije ili države članice kojoj je tajnik podvrgnut.
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga, a podnositelj zahtjeva želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje je pohranila LOVE4LIFE, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik LOVE4LIFE odmah će se pobrinuti da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

Ako je kontrolor javno objavio osobne podatke i dužan je brisati osobne podatke sukladno članku 17. stavku 1., kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolori koji obrađuju osobne podatke koje je podnositelj zahtjeva zatražio od tih kontrolora da brišu sve veze, kopiranje ili replikaciju tih osobnih podataka, sve dok obrada nije potrebna. Zaposlenici LOVE4LIFE uredit će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

e) Pravo ograničenja obrade

Svaki subjekt podataka ima dano pravo od europskog zakonodavca da od kontrolora dobije mogućnost da se ograniči obrada podataka ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • Točnost osobnih podataka pobija se od strane nositelja podataka za razdoblje koje omogućuje kontroloru da provjeri točnost osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita, a nositelj podataka se protivi brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto ograničenja njihove upotrebe.
 • Upravitelj više ne zahtijeva osobne podatke u svrhu obrade, ali ih podnositelj zahtjeva traži za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Subjekt podataka je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. (1) GDPR-a, u tijeku provjere jesu li legitimni razlozi kontrolora nadjačali one podnositelja podataka.

Ako se jedan od gore navedenih uvjeta ispuni, a subjekt podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje je pohranilo LOVE4LIFE, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik LOVE4LIFE organizirat će ograničenje obrade.

f) Pravo na prijenos podataka

Svaki subjekt podataka ima dano pravo od europskog zakonodavca da primi osobne podatke o sebi, koji su dostavljeni kontroloru, u strukturiranom, uobičajenom i strogo čitljivom obliku. On ili ona imaju pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez ometanja kontrolora na koji su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR ili točka (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na temelju ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka GDPR-a, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima, obrada nije neophodna za obavljanje zadaća obavljenih u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti upravi kontrolora.

Nadalje, u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a, nositelj podataka ima pravo imati osobne podatke koji se prenose izravno od jednog kontrolora u drugi, gdje je to tehnički izvedivo i kada to ne čini nepovoljno utječu na prava i slobode drugih.

Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika LOVE4LIFE.

g) Pravo na prigovor

Svaki subjekt podataka ima dano pravo od europskog zakonodavca na prigovor, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobnu situaciju, obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koji se temelji na točkama (e) ili ) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.

LOVE4LIFE više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati opravdane legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode subjekta podataka, ili za uspostavu, vježbu ili obranu pravni zahtjevi.

Ako LOVE4LIFE obrađuje osobne podatke za izravne marketinške svrhe, subjekt podataka ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku za obradu osobnih podataka o njemu ili njegovoj osobi za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se subjekt podataka suprotstavlja LOVE4LIFE za tu obradu u svrhu izravnog marketinga, LOVE4LIFE više neće obrađivati osobne podatke za te svrhe.

Osim toga, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu konkretnu situaciju, prigovoriti obrađivanju osobnih podataka o njemu od strane LOVE4LIFE u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89 (1) GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće obavljenih iz razloga od javnog interesa.

Radi ostvarivanja prava na prigovor, subjekt podataka može se obratiti bilo kojem zaposleniku LOVE4LIFE. Osim toga, subjekt podataka je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, da koristi svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki subjekt podataka ima dano pravo od europskog zakonodavca ne biti podvrgnut odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne učinke u vezi s njim ili na sličan način značajno utječe na nju, sve dok odluka (1) nije nužan za sklapanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i kontrolora podataka, ili (2) nije ovlašten zakonom Unije ili države članice kojoj je taj subjekt podvrgnut i koji također propisuje poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i slobode i legitimnih interesa predmeta subjekta, ili (3) se ne temelji na eksplicitnom pristanku nositelja podataka.

Ako je odluka (1) nužna za ugovaranje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i kontrolora podataka, ili (2) temelji se na izričitom pristankom subjekta, LOVE4LIFE provodi odgovarajuće mjere da zaštiti prava i slobode i legitimne interese subjekta podataka, barem pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane kontrolora, da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.

Ako subjekt podataka želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano individualno donošenje odluka, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika LOVE4LIFE.

i) Pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka

Svaki subjekt podataka ima dano pravo od europskog zakonodavca da povuče svoj pristanak na obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

Ako subjekt podataka želi ostvariti pravo na povlačenje suglasnosti, on ili ona može, u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika LOVE4LIFE.

 

10. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju AddThis

Na ovoj web stranici kontrolor podataka je integrirao komponente poduzeća AddThis. AddThis je tzv. bookmarking provider. Usluga omogućuje pojednostavljeno označavanje internetskih stranica putem gumba. Klikom na AddThis komponentu mišem ili klikom na njega pojavit će se popis oznaka i usluga razmjene. AddThis se koristi na više od 15 milijuna web stranica, a gumbi se prikazuju prema informacijama operaterskog poduzeća, više od 20 milijardi puta godišnje.

Poslovna tvrtka AddThis je AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Beč, VA 22182, Sjedinjene Američke Države.

Pozivanjem jedne od pojedinačnih stranica web stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana AddThis komponenta, odgovarajuća AddThis komponenta automatski traži internetski preglednik podataka za preuzimanje podataka s web stranice www.addthis.com. U okviru ovog tehničkog postupka AddThis je obaviješten o posjeti i specifičnoj pojedinačnoj stranici ove web stranice koju je upotrijebio subjekt podataka uz pomoć informacijske tehnologije. Osim toga, AddThis je obaviješten o IP adresi računalnog sustava kojeg dodjeljuje davatelj internetskih usluga (ISP) i koristi ga subjekt podataka, vrsta preglednika i jezik, web stranica kojoj se pristupa prije naše web stranice, datum i vrijeme posjet našoj web stranici. AddThis koristi te podatke za stvaranje anonimnih korisničkih profila. Podaci i informacije preneseni na AddThis na ovaj način omogućit će poduzeću AddThis, kao i povezanim društvima ili njihovim partnerima da kontaktiraju posjetitelje web stranica kontrolera s personaliziranim i oglašavanjem na temelju interesa.

AddThis prikazuje personalizirano oglašavanje i oglašavanje bazirano na interesima klijenata temeljem kolačića koje je postavilo poduzeće. Ovaj kolačić analizira individualno ponašanje surfanja računalnog sustava koji koristi subjekt podataka. Kolačić štedi odlazne posjete na računalima na internetskim stranicama.

Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila AddThis da postavlja kolačić na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. AddThis može izbrisati kolačiće u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Subjekt podataka također ima mogućnost trajnog prigovora na obradu osobnih podataka od strane AddThis. U tu svrhu, subjekt podataka mora kliknuti gumb za isključivanje pod vezom http://www.addthis.com/privacy/opt-out, koji postavlja kolačić za isključivanje. Isključeni kolačić koji se koristi u tu svrhu stavlja se na informacijski sustav koji koristi subjekt podataka. Ako subjekt podataka briše kolačiće iz svog sustava, subjekt podataka mora opet pozvati vezu i postaviti novi kolačić za isključivanje.

Postavljanjem isključenog kolačića, međutim, postoji mogućnost da web lokacije kontrolora više ne mogu upotrijebiti nositelj podataka.

Odgovarajuće odredbe o zaštiti podataka od AddThis možete pristupiti pod http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

 

11. Odredbe o zaštiti podataka u primjeni i korištenju Facebooka

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža mjesto je društvenih sastanaka na Internetu, mrežne zajednice koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem zahtjeva prijatelja.

Operativna tvrtka Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), web preglednik na informacijskom sustavu predmeta podataka automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time što je određeni sub-site naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako se osoba istovremeno prijavljuje na Facebooku, Facebook detektira s svakom pozivom na našu web stranicu od strane nositelja podataka i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našem internetskom mjestu – koje specifične podstranice našeg interneta stranicu je posjetila nositelj podataka. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook računom subjekta. Ako korisnik klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako subjekt podnese komentar, tada Facebook usklađuje ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjetu našoj web stranici od strane subjekta podataka, kad god se subjekt podataka istovremeno prijavljuje na Facebook tijekom poziva na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome klikne li subjekt podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos podataka na Facebook nije poželjan za subjekt podataka, on ili ona to može spriječiti tako da se odjavite s računa na Facebooku prije nego što uputiti poziv na našu web stranicu.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, objašnjava se koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost predmeta podataka. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ovu aplikaciju može koristiti subjekt podataka kako bi se uklonio prijenos podataka na Facebook.

 

12. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimnosti). Google Analytics usluga je web analytics. Web-analiza prikuplja, prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja web-lokacija. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Operator komponente usluge Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics kontrolor koristi aplikaciju “_gat. _anonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze predmeta podataka i anonimizira se prilikom pristupa našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj web stranici. Google prikuplja prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše web stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i pružaju druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice za nas.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski će slati podatke putem Komponenta usluge Google Analytics u svrhu oglašavanja na mreži i namire povjerenstava Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa nositelja podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te naknadno stvaranje nagodbi.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s koje je pristup napravljen i učestalost posjeta naših web stranica od strane subjekta. Svakim posjetom na našem Internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Google Analytics postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics, koji se odnosi na upotrebu ove web stranice, kao i obrada tih podataka od strane Googlea i mogućnost da se spriječi bilo koji takav , U tu svrhu, subjekt podataka mora preuzeti dodatni preglednik ispod veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav subjekta kasnije izbrisan, formatiran ili novo instaliran, subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatni preglednik deinstalirao subjekt podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati svojoj nadležnosti ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us. hTML. Google Analytics dodatno se objašnjava u sljedećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

 

13. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Googleova ponovnog marketinga

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao usluge Google Remarketing. Google Remarketing je značajka programa Google AdWords koja tvrtki omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima interneta koji su prethodno boravili na internetskoj stranici tvrtke. Integracija Googleovog ponovnog marketinga stoga omogućuje tvrtki stvaranje korisničkih oglašavanja i time prikazuje relevantne oglase zainteresiranim korisnicima interneta.

Operativna tvrtka usluge Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Svrha Googleovog ponovnog marketinga je umetanje oglašavanja relevantnih za interes. Google Remarketing omogućuje nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim web stranicama koje se temelje na individualnim potrebama i odgovaraju interesima korisnika interneta.

Google Remarketing postavlja kolačić na informacijski sustav podataka subjekta. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google omogućuje prepoznavanje posjetitelja naše web stranice ako poziva uzastopne web stranice koje su također članovi Googleove oglašavačke mreže. Svakom prijavom na internetsku stranicu na kojoj je usluga integrirana u Googleovu ponovnom marketingu, web preglednik osobe koja je predmet podataka automatski se identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, kao što je IP adresa ili ponašanje korisnika surfanja, koje Google koristi, između ostalog, za umetanje relevantnih relevantnih oglasa.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, npr. internetske stranice koje je posjetio subjekt podataka. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva prilagodba upotrebi internetskog preglednika također bi spriječila Googleu postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju subjekta podataka. K tome, kolačići koji su već upotrebljavali Google mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na oglašavanje na temelju interesa od strane Googlea. U tu svrhu, subjekt podataka mora pozvati vezu na www.google.de/settings/ads i unijeti željene postavke na svaki internetski preglednik koji koristi subjekt podataka.

Daljnje informacije i stvarne odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

14. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju programa Google AdWords

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Google AdWords. Google AdWords usluga je za oglašavanje na internetu koja oglašavaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google tražilice i Googleovu oglašavačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašavaču da unaprijed definira određene ključne riječi pomoću kojih se oglas samo prikazuje na Googleovim rezultatima pretraživanja, kada korisnik koristi tražilicu za pronalaženje rezultata pretraživanja koji se odnose na ključne riječi. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Operativna tvrtka Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Svrha Google AdWordsa je promocija naše web stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranice trećih strana i rezultata tražilice Google tražilice i umetanje oglašavanja treće strane na našu web stranicu.

Ako subjekt podataka dosegne našu web stranicu putem Google oglasa, na sustav informacijske tehnologije predmeta podataka šalje se kolačić konverzije putem Googlea. Definicija kolačića je gore objašnjena. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za pretvorbu koristi se za provjeru jesu li na našoj web stranici pozvane određene podstranice, npr. Košaricu za kupnju iz sustava trgovine na mreži. Kroz kolačić za konverziju Google i kontrolor mogu razumjeti je li osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj web stranici generirala prodaju, odnosno izvršila ili poništila prodaju robe.

Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za pretvorbu kako bi stvorio statistiku posjete našoj web stranici. Ove statistike posjeta koriste se kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bi utvrdili uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i optimizirali AdWords oglase u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašavači ne dobivaju informacije od Googlea koji bi mogli identificirati podatke.

Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje je posjetio subjekt podataka. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića na našoj web stranici, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da stavlja kolačić za pretvorbu u informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Subjekt podataka ima mogućnost prigovora na oglas temeljen na interesu Googlea. Stoga, subjekt podataka mora pristupiti od svakog od preglednika u upotrebi veze www.google.de/settings/ads i postaviti željene postavke.

Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

15. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagrama

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja može biti kvalificirana kao audiovizualna platforma, koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videozapisa te širenje takvih podataka u drugim društvenim mrežama.

Operativna tvrtka koju nude Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, zgrada 14 Prvi kat, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, koju upravlja kontrolor i na kojem je integrirana komponenta Instagram (gumb Insta), automatski se traži internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka za preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram postaje svjestan koje specifične podstranice naše web stranice je posjetio subjekt podataka.

Ako je istodobno prijavljen korisnik na Instagramu, Instagram detektira s svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta za podatke – i za cijelo vrijeme trajanja njihovog boravka na našoj internetskoj stranici – koja određena podstranica našeg interneta stranicu je posjetila nositelj podataka. Ti se podaci prikupljaju putem komponente Instagram i povezuju se s odgovarajućim Instagram računom nositelja podataka. Ako korisnik klikne na jedan od gumba Instagram koji su integrirani na našu web stranicu, Instagram podudara ove podatke s osobnim Instagram korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem komponente Instagram da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na Instagramu u vrijeme poziva na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome hoće li korisnik kliknuti gumb Instagram ili ne. Ako takav prijenos informacija Instagrama nije poželjan za nositelja podataka, on to može spriječiti tako da se odjavite s računa Instagram prije nego što uputite poziv na našu web stranicu.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka na Instagramu možete pronaći pod https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

16. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju usluge YouTube

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente usluge YouTube. YouTube je internetski portal za videozapise koji izdavačima videozapisa i drugim korisnicima omogućuje besplatno postavljanje video isječaka, što također pruža besplatno gledanje, pregledavanje i komentiranje istih. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa, tako da putem internetskog portala možete pristupiti cijelim filmovima i televizijskim emisijama, kao i glazbenim videozapisima, trailerima i videozapisima koje korisnici izrađuju.

Poslovna tvrtka YouTubea je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja kontrolor i na kojem je integrirana komponenta YouTube (YouTube video), automatski se traži internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka za preuzimanje prikaza odgovarajuće komponente usluge YouTube. Dodatne informacije o YouTubeu možete dobiti pod https://www.youtube.com/yt/about/hr/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google stječu znanje o tome koja je konkretna podstranica naše web stranice posjetila subjekt podataka.

Ako je korisnik podataka prijavljen na usluzi YouTube, YouTube prepoznaje svaki poziv na podstranicu koja sadrži videozapis na usluzi YouTube, na koju određenu podskupinu našeg internetskog mjesta posjećuje subjekt podataka. Te informacije prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju se odgovarajućem YouTube računu subjekta.

YouTube i Google primat će informacije putem YouTube komponente koje je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, ako je podnositelj podataka u vrijeme poziva na našu web stranicu prijavljen na YouTubeu; to se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos tih informacija na YouTube i Google nije poželjan za subjekta podataka, isporuka se može spriječiti ako se osoba podataka odjavljuje s vlastitog računa na usluzi YouTube prije nego što je poziv na našu web stranicu napravljen.

Odredbe o zaštiti podataka usluge YouTube dostupne na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.

 

17. Pravna osnova za obradu

Članak. 6 (1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za obradu poslova za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu prerade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za obavljanje ugovora na koji je podnositelj podataka stranka, kao što je primjerice, kada su radnje obrade potrebne za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. točka b GDPR. Isto vrijedi i za takve poslove obrade koji su neophodni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjavanje poreznih obveza, obradu se temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na čl. 6 (1) lit. d GDPR. Konačno, operacije prerade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR. Ova pravna osnova služi za obradu poslova koji nisu pokriveni bilo kojim od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi nisu zanemareni interesima ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Posebno su dopuštene takve obrade, budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitiman interes ako je subjekt podataka klijent kontrolora (Recital 47, Postupak 2 GDPR).

 

18. Legitimni interesi koje provodi kontrolor ili treća strana

Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. naš legitiman interes je da obavljamo svoje poslovanje u korist i za dobrobiti svih naših zaposlenika i klijenata.

 

19. Razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja skladištenja osobnih podataka odgovaraju zakonskom roku zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci rutinski se brišu, sve dok više nije potrebno za izvršenje ugovora ili pokretanje ugovora.

 

20. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka za pružanje osobnih podataka; moguće posljedice neizvršavanja takvih podataka.

Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor o tome da nam subjekt podataka pruža podatke, a nakon toga ih moramo obraditi. Subjekt podataka, primjerice, se obavezuje pružiti nam podatke kada naša tvrtka potpiše ugovor s njim. Ne pružanje osobnih podataka imalo bi posljedicu da se ugovor s podnositeljem podataka ne može zaključiti. Prije nego što su osobni podaci dani od subjekta podataka, subjekt podataka mora se obratiti bilo kojem zaposleniku. Zaposlenik pojašnjava nositelju podataka da li je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, te da li postoji obveza pružanja osobnih podataka i posljedica u slučaju ne pružanja osobnih podataka.

 

21. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.