Multidimenzionalni fitness

Multidimenzionalni fitness

Multidimenzionalni fitness je fitness Novog doba. To je sistem svjesnog kretanja/vježbanja koji aktivira fizički, emocionalni, mentalni i duhovni aspekt našeg bića. Ova vrsta treninga je specifična jer tijelo ne promatra samo kao skup kostiju, mišića, organa i svega...
Oslobađanje vlastite moći

Oslobađanje vlastite moći

Oslobađanje vlastite moći jest put prema oslobađanju od svega što nije istinski MI. To je proces usklađivanja s našom najdubljom istinom, s onim što mi istinski jesmo. To je putovanje prema sebi. Omogućava otpuštanje straha i produbljivanje ljubavi prema sebi, a time...
Relaksacija za duh i tijelo

Relaksacija za duh i tijelo

Program relaksacije za duh i tijelo je vrlo moćan način za regulaciju i eliminaciju psihofizičkog stresa. To je proces dubokog opuštanja i regeneracije na svim razinama bića: fizičkoj, mentalnoj, emocionalnoj i duhovnoj, kojim se uspostavlja prirodan protok energije u...